Archívy kategórií: Golfové ihrisko

Na Klondiku

19. február 2013, Klaudia Medalová
Miesto kde by malo vyrásť súkromné golfové ihrisko

Určite si to pamätáte z amerických filmov - zlatá horúčka... Kto tam bude prvý a komu sa podarí zapichnúť tabuľku so svojím menom na dôkaz, že tento pozemok je už zadaný? Aj v Trenčíne sa súťaží o pozemky. Vlastne pardon, nesúťaží. Pozemky dostal ten, kto ...

Stanovisko k plánovanej výstavbe golfového ihriska v Trenčíne

7. február 2013, Mgr. Radovan Jambor, PhD.
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Predmetné územie ľavobrežnej inundácie vodného toku Váh je súčasťou ornitologicky najvýznamnejšej lokality Považia (Hať Trenčianske Biskupice - Trenčiansky luh), čo dokazujú výsledky viacerých dlhoročných výskumov a pravidelného monitoringu poprednými odborníkmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Priamo na území, ktoré bude zasiahnuté výstavbou a prevádzkou golfového ...

Návrh na zámenu pozemkov

31. január 2013, Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Trenčín

  Mestský úrad Trenčín kancelária primátora, 911 01 Trenčín Vec:  Návrh na zámenu pozemkov. Na základe oznámenia na úradnej tabuli mesta Trenčín vo veci zámeru vypožičať nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Trenčín podľa § 9a ods.9. písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. v z.n.p. a a následne zameniť nehnuteľnosti vo ...

Návrh riešenia verejného územia známeho ako záplavová zóna pred stavidlom

20. november 2012, Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Trenčín

  Vážený p. primátor, viceprimátor, poslanci mestského zastupiteľstva Trenčín V nadväznosti na verejnú diskusiu v kine Hviezda dňa 7. 11. 2012 Vám predkladáme návrh na riešenie údržby verejného územia, ktoré vlastní mesto Trenčín, vedené v katastri pod číslom 1691/1 o rozlohe 52 207 m2, známe ...

Chceme areál pre všetkých Trenčanov, nie pre pár golfistov

13. október 2012, Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Trenčín
areál pri Váhu pre všetkých Trenčanov

Materiál pre poslancov Trenčína Nemyslíme si, že golfové ihrisko je jediná možnosť, ako zveľadiť areál pri stavidlách a preto chceme upozorniť na tento verejný priestor a spoločne nájsť jeho najlepšie využitie pre všetkých Trenčanov. Predstavenie nášho projektu, podaného na mesto Trenčín 10. ...