Symbolika vyrúbaného Ginka

Symbolika vyrúbaného Ginka Pri príležitosti Dňa Zeme 2011 vysadil primátor Trenčína R. Rybníček v Mestskom parku M. R. Štefánika, iba desiatky metrov od vyrúbaného storočného ginka, nový mladý stromček ginka dvojlaločného.

Zbytočné a neopodstatnené vyrúbanie storočného ginka (dodnes mohlo rásť) sa stalo symbolom “vládnutia” predchádzajúceho primátora B. Cellera. Vysadenie náhrady, nového ginka, som preto vnímal ako symbol iného prístupu, ako odmietnutie praktík predchádzajúceho vedenia mesta, ako prísľub zodpovednejšieho a citlivejšieho prístupu k potrebám ľudí aj prírody.

Symbolický je žiaľ aj osud hlavného hrdinu – vysadeného stromčeka. Vyschol. Tak ako naše nádeje na zmenu vo vedení mesta… Starostlivosť o zeleň je už dlhé roky v Trenčíne poddimenzovaná, v mnohých prípadoch aj neodborná (príklad orezu stromov – sakúr – na Soblahovskej ulici tento rok na jar). Napriek tomu, že mesto “vďaka” nevýhodným zmluvám platí za údržbu zelene obrovské peniaze.

Symbolika vyrúbaného GinkaStromov a zelených plôch v centre mesta ubúda. Nie sú dostatočne doceňované funkcie zelene, dôležité pre príjemný pobyt v meste – poskytovanie tieňa, zadržovanie vody, udržiavanie príjemnej mikroklímy, pohlcovanie prachu, funkcia zelene v psychohygiene…

Rovnako ako v predchádzajúcom volebnom období 2006 – 2010, ani v tom aktuálne sa končiacom 2010 – 2014 neubudlo atakov na verejnú zeleň. Napriek tomu, že vláda SR schválila tento rok dokument so zložitým názvom Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Zodpovednosti a úlohy z tejto stratégie vyplývajú aj mestám a obciam –  zadržiavanie vody v krajine, zachovanie a rozširovanie zelene…

Je zrejmé, že ani súčasné vedenie mesta nechápe tieto priority. Inak by ani nepripustilo diskusiu o čiastočnom zastavaní Mestského parku M. R. Štefánika akokoľvek dôležitým Terminálom. Ani by neschválilo aktuálne prerokovávané Zmeny a doplnky územného plánu Trenčína, ktoré umožňujú ďalšie znižovanie plochy zelene v našom meste

Ale aby som toto zamyslenie nezakončil úplne pesimisticky, vysadené ginko vyschlo iba nad zemou. Zdá sa, že korene predsa len prežili a drobné výhonky vyrážajú priamo z nich. Možno to je symbolom potreby radikálnych (rozumej radix = koreň) riešení? Napríklad… namiesto politických gest s novučičkým rýľom v ruke vyrokovať s dodávateľom údržby a starostlivosti o zeleň pre mesto výhodnejšie ceny a podstatné zvýšenie kvality dodávaných služieb.

Vysadené ginko by sa nemalo stať mementom bezobsažných politických gest…

Symbolika vyrúbaného Ginka

 

[Hlasov: 1    Priemer: 5/5]
Symbolika vyrúbaného Ginka - redakcia priemerné hodnotenie 5/5 - 1 x hodnotené

Súvisiace témy:

Komentáre