Archívy kategórií: Územný plán

ZátOKa pOKoja – zelená oáza pri Váhu v centre Trenčína ožila

2. október 2011, Centrum environmentálnych aktivít Trenčín
ZátOKa pOKoja – zelená oáza pri Váhu v centre Trenčína ožila

V piatok 30. septembra Centrum environmentálnych aktivít (CEA) Trenčín slávnostne odovzdalo zrevitalizovanú zátoku pri atletickom ovále pod cestným mostom do užívania Trenčanom. Podujatia sa zúčastnilo asi 100 návštevníkov, vrátane zástupcov Mesta Trenčín a Nadácie Ekopolis, ktorá projekt na zatraktívnenie priestoru zátoky finančne ...

Čas na pripomienkovanie nového územného plánu Trenčína sa kráti

2. október 2011, redakcia

Centrum environmentálnych aktivít ponúka Trenčanom pomoc pri podaní pripomienky k navrhovanému územnému plánu. Pripomína, že posledným dňom, kedy je možné pripomienku na špeciálnom formulári odovzdať v podateľni mesta, je 14. október 2011. Návrh nového územného plánu je od 5. septembra k nahliadnutiu ...

Súbor Pripomienok ku Konceptu Územného plánu sídelného útvaru Trenčín

6. február 2010, redakcia

Pripomienky Centra environmentálnych aktivít boli predložené na Útvar architektúry a územného plánovania 15. júla 2009. Žiadame, aby bol každý nižšie uvedený samostatný bod chápaný ako samostatná Pripomienka. V súvislosti s petičnou akciou Neberte nám Brezinu sa ako organizácia pripájame k požiadavkám petície, konkrétne ...

Územný plán vs. “verejné” a verejné záujmy

5. november 2008, redakcia

V Trenčíne zazneli z vysokých samosprávnych pozíc slová o tom, že územný plán mesta je najdôležitejší dokument pre mesto, niečo ako ústava. Nedotknuteľný. Neporušiteľný. Všetky stavebné aktivity v meste s ním MUSIA byť v súlade. Iba ak... Iba ak zasiahnu vyššie ...

Blysnutie na lepšie časy?

21. apríl 2008, redakcia

Posledné týždne sa niesli v znamení - čo týždeň, to "jobovka" pre životné prostredie a kvalitu života Trenčanov: plán výstavby 14-poschodového polyfunkčného objektu na mieste Kultúrneho strediska Dlhé Hony, výrub ginka, výruby ďalších rádovo desiatok či stoviek stromov po celom Trenčíne, zverejnené zámery výstavby ...