Archívy značky: golfové ihrisko

Stanovisko k výstavbe golfového ihriska v indudačnom území pri stavidlách v Trenčín

8. marec 2013, Ján Hanušin

Charakter stavieb v inundácii špecifikuje Zákon č.7/2010 o ochrane pred povodňami, menovite paragraf 20, kde sa v ods. 6, pís. c), d) a e) v inundácii o.i. zakazujú činnosti zhoršujúce resp. rizikové z hľadiska kvality vody. Intenzívne herbicídmi a umelými hnojivami zalievaný golfový trávnik takéto riziko predstavuje. Okrem ...

Keď zadĺžené mesto rozhadzuje

8. marec 2013, Noro Brázda

Pod dojmom predvolebných sľubov mnohí očakávali, že nástup Richarda Rybníčka do funkcie primátora prinesie zásadnú zmenu vo fungovaní mesta. Nevadilo, že výrazne obmedzil kosenie, údržbu ciest a chodníkov, zastavil dotácie pre šport i kultúru. Každý predsa chápe, že keď treba ...

Ako mesto menilo, až kým nevymenilo

8. marec 2013, Juraj Benko

V rozprávke „Ako starček menil, až kým nevymenil“ mal starček najprv mal hrudu zlata ako konská hlava. No stretol koniara, a vymenil ju za koňa, potom koňa vymenil za kravu, kravu za sviňu a nakoniec sa domov vracal s ihlou. Aj tú stratil. Podobne vyzerala ...

Sláva, korene či fair-play?

8. marec 2013, Juraj Benko
richard-rybnicek

Je sláva investora a jeho chuť podnikať natoľko silným argumentom pri predaji mestského majetku, že s ním verejný funkcionár môže odbíjať ekonomické, ekologické, bezpečnostné, etické či právne námietky občanov? Akciová spoločnosť HossCorp požiadala vedenie mesta o 4,5 hektára mestského pozemku na výstavbu ...

Golf na Váhu… na Váhe alebo PRE a PROTI

8. marec 2013, redakcia
golf na Váhu

Skúsme dať na misky váh argumenty pre a proti vybudovaniu golfového areálu firmy hokejistu Mariána Hossu pri biskupickej hati v Trenčíne. Zámer Mariána Hossu investovať nemalé peniaze v svojom rodnom meste je chvályhodný počin a veľmi ťažké závažie na strane „pre“. Na ...

Stanovisko k zámeru vytvorenia golfového areálu na ľavej strane Váhu pri stavidlách

8. marec 2013, Ing. Martin Farský

Mesto Trenčín mestský úrad Mierové námestie č. 2 911 64  Trenčín Vec: Stanovisko k zámeru vytvorenia golfového areálu na ľavej strane Váhu pri stavidlách V nadväznosti na prípravu zámeru vybudovania golfového areálu na ľavej strane Váhu pri stavidlách Vám Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina ako užívateľ ...

Na Klondiku

19. február 2013, Klaudia Medalová
Miesto kde by malo vyrásť súkromné golfové ihrisko

Určite si to pamätáte z amerických filmov - zlatá horúčka... Kto tam bude prvý a komu sa podarí zapichnúť tabuľku so svojím menom na dôkaz, že tento pozemok je už zadaný? Aj v Trenčíne sa súťaží o pozemky. Vlastne pardon, nesúťaží. Pozemky dostal ten, kto ...