Autobusový terminál – verejnoprospešná stavba?

21. júl 2014, Redakcia trencin21.sk
Popis navrhované riešenia s vyznačením pohybu cestujúcich

Akad. arch. Ing. Igor Mrva  je uznávaným odborníkom na územné plánovanie. Na svojej webovej stránke www.trencin-inak.sk ponúka iný pohľad na urbanistický a stavebný rozvoj mesta Trenčína. Napríklad aj na plánovanú stavbu Terminálu… Od chvíle, kedy vedenie mesta zverejnilo zámer vybudovať pred ...

Takáto príležitosť sa už nikdy nevráti

19. júl 2014, Ignác Trška

Ako človek, ktorý sa dvadsať rokov denne zaoberal na Odbore územného plánu a architektúry Mestského národného výboru (OÚPA MsNV) v Trenčíne myšlienkami rozvoja mesta, z toho dvanásť rokov ako jeho vedúci, po skúsenostiach s názormi a interpretáciou uplynulého obdobia, som nemal záujem sa aktívne zaoberať otázkami Autobusového terminálu. Článok arch. Mrvu mi nedal, ...

Golfový areál zelenú nedostal

30. jún 2014, Noro Brázda
Zatiaľ prvý hmatateľný výsledok "zámeny pozemkov" s HOSS CORP. Namiesto ihriska - parkovisko...

Keď sa približne pred dvoma rokmi začalo hovoriť o zámere vtedy ešte utajeného investora, vedenie mesta nám začalo motať medové motúzy o rekreačnom areáli pri stavidlách. Golfové ihrisko sa spomínalo len akoby mimochodom. Z “veľkého” rekreačného areálu a “malého” ihriska ...

Existuje alternatíva k Terminálu? ČO je úlohou samosprávy?

27. jún 2014, redakcia

Dovoľte mi krátke zamyslenie - na margo argumentácie vedenia mesta a našich poslancov – nad plánovanou výstavbou Terminálu. Unisono všetci (prípadné nepríliš hlasno sa prejavujúce výnimky potvrdia toto pravidlo) tvrdia, že sme v Trenčíne ODKÁZANÍ na súkromných investorov, ktorí zrekonštruujú železničnú ...

Aby sme sa na rieku v našom meste nepozerali raz cez ploty….

27. jún 2014, Anton Beták

Presne na jar roku 2012 sa začal kolotoč okolo plánovaného golfového areálu pri rieke Váh pred stavidlom v časti Trenčianske Biskupice. Popísalo a udialo sa okolo tejto kauzy naozaj veľa. Výsledkom je, že zmluvu  o podivných majetkových prevodoch, zámenách a 70 ...

Terminál a tí druhí

27. jún 2014, Elena Gogoláková
Dom na Železničnej ulici_foto Katarína Macharová

Projekt Terminál  je vedením mesta vytrvalo vyhlasovaný za všeobecné dobro. Primátor dlhodobo razantne obhajuje súlad projektu s územným plánom, no ozýva sa stále viac kritických hlasov. Okrem  protestov aktivistov a  časti odbornej verejnosti,  začali svoje práva brániť aj vlastníci okolitých ...

Anketa: Čo pre vás znamená projekt Terminál?

27. jún 2014, Elena Gogoláková

Pýtali sme sa obyvateľov domu na Železničnej ulici... Čo pre vás znamená projekt Terminál? Katarína Macharová: Pre mňa ako obyvateľa domu, ktorý ním bude z troch strán obkľúčený, znamená problém. Projekt v takomto prevedení vôbec nerešpektuje fakt, že tu bývajú ľudia. Chápem tých, ktorí ...