Voňavá zátoka

27. jún 2014, Elena Gogoláková
Deň detí v Zátoke pokoja

Na prvého mája sa v Zátoke pokoja konala akcia pre deti „Hurá do zátoky!“ , ktorej cieľom bolo vytvoriť v Zátoke pokoja bylinkovú záhradku. Organizátori chceli oboznámiť  deti so základnými liečivými bylinkami ako aj s prácou s pôdou. Na deti čakalo ...

Príkladný Mestský zásah: ZátOKa pOKoja

27. jún 2014, Redakcia trencin21.sk
Upratujeme

Tešíme sa aj na ďalšie Mestské zásahy, ktoré nám boli na vlaňajšej výstave a prezentácii predstavené - predpokladáme, že niektoré z nich, ktorých uskutočnenie bola avizované, sa zrealizujú na jeseň počas horúcej predvolebnej kampane ku komunálnym voľbám. Mestské zásahy v Zátoke ...

Zvíťazili Stopy Trenčína – a čo ďalej?

27. jún 2014, Klaudia Medalová
Obrázok Stopy Trenčína 1

Všetci srdcom Trenčania zrejme v druhej polovici mája zaregistrovali vyhlásenie výsledkov urbanistickej súťaže a fakt, že víťazom sa stal švédsky tím Mandaworks AB + Hosper Sweden AB zo Stockholmu so súťažným návrhom s názvom Tracing Trencin (Stopy Trenčína). Zatiaľ tento návrh nebol verejnosti ...

Trochu fikcie

27. jún 2014, Juraj Benko
Trochu fikcie

List neznámeho trenčianskeho svetobežníka Kolodeja Sováka, ktorý bol objavený v múre nedávno asanovanej vstupnej budovy kúpaliska. Pravosť dokumentu, dátum a miesto vzniku sú predmetom skúmania. Situačná správa z vnútrozemia Vaše blahorodie, Stavba železnice k západnému pobrežiu naráža na neustále prekážky. Inžinier, ktorý vytyčoval trasu, zrejme nemal ...

Zápisky z vlaku

27. jún 2014, Klaudia Medalová
Na peróne... s výhľadom na hrad... zatiaľ....

No paráda. Piaty jarný deň. Neviem sa nasýtiť tých farieb a vôní... A slnka! Na bicykli komfortne z domu na železničnú stanicu za 10 minút... Rýchlo zamknúť bicykel, kúpiť lístok, občerstvenie a hor sa vláčikom do Bratislavy. S i-padom cesta ubehne ako nič, navyše ...

Srdce zo zlata

27. jún 2014, Pavol Fiala

Bolo-nebolo... Do Trenčína prišiel  developer, čo má „srdce zo zlata“ a nedá mu spávať trenčianska ošarpaná stanica s cestujúcimi, čo moknú pri čakaní na svoj spoj. A tak ponúkol za vlastné vybudovať Terminál, aký nemá ani letisko vo Viedni. Už za vlády „mocipána“ mesta ...

O tom, kde bolo tam bolo…

27. jún 2014, Anton Beták

Bolo v meste módy, alebo ak chcete nazývané tiež perlou Považia, za panovania kráľa Babraňa a jeho verných učeníkov a nasledovníkov, teda kráľa Richarda, zvaného tiež spravodlivý, takým zvykom, že bohatým dávali a chudobných obyčajných poddaných zdierali z daní a ...